SNN Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, mọi liên hệ có thể sẽ bị trả lời chậm, rất mong quý khách hàng thông cảm cho SNN Việt Nam!